not everyone gets a trophy

معرفی کتاب not everyone gets a trophy


Notice: Undefined variable: images in /home/mrgamif1/public_html/wp-content/plugins/yekta-gamification/yekta-gamification.php on line 223
امتیاز پست = با سلام کامران حاتمی هستم و همانطور که حتما متوجه شده اید قصد دارم کتاب های مربوط…
پلیبور

پلیبور وقتی کار و تفریح باهم اتفاق می‌افتند.


Notice: Undefined variable: images in /home/mrgamif1/public_html/wp-content/plugins/yekta-gamification/yekta-gamification.php on line 223
امتیاز پست = پلیبور  چیست؟ مردم دائما مشغول به کار هستند و به طور فزاینده‌ای به سمت خیلی چیزها کشیده…
رضایت شغلی

رضایت شغلی با گیمیفیکیشن !


Notice: Undefined variable: images in /home/mrgamif1/public_html/wp-content/plugins/yekta-gamification/yekta-gamification.php on line 223
امتیاز پست = در بحث انگیجمنتی کارکنان و رضایت شغلی، بعضی از مدیران آرزوی افزایش انگیجمنتی یا به عبارتی بیشتر…
گیمیفیکیشن در مدیریت دانش

گیمیفیکیشن در مدیریت دانش ؛ چرا و چگونه؟


Notice: Undefined variable: images in /home/mrgamif1/public_html/wp-content/plugins/yekta-gamification/yekta-gamification.php on line 223
امتیاز پست = گیمیفیکیشن(اگر هنوز نمی دانید گیمیفیکیشن چیست کلیک کنید) و مدیریت دانش دو علمی هستند که هر کدام…
گرگ آبی - Bluewolf

حضور در فضای مجازی با Bluewolf


Notice: Undefined variable: images in /home/mrgamif1/public_html/wp-content/plugins/yekta-gamification/yekta-gamification.php on line 223
امتیاز پست = اکثر کسب و کارها دارای سرمایه انسانی قابل توجهی هستند. چه می‌شد اگر شما می‎‌توانستید با انگیزه…
فهرست