کتاب elements of game design

معرفی کتاب elements of game design

وقتی راجع به گیمیفیکیشن صحبت می‌کنیم ناخودآگاه راجع به گیم صحبت می‌کنیم و تا زمانی که یک دید خوب راجع…
فهرست