موبایل لرنینگ - گیمیفیکیشن

گیمیفیکیشن در موبایل لرنینگ

امروز راجع به گیمیفیکیشن در موبایل لرنینگ صحت می کنیم.(اگر هنوز نمی دانید گیمیفیکیشن چیست کلیک کنید) استفاده از گیمیفیکیشن…
فهرست