رانه معاشرت

رانه معاشرت ؛ با من دوست میشی؟

با سلام کامران حاتمی هستم از تیم آقای گیمیفیکیشن در ادامه دوره گیمیفیکیشن پیشرفته  به 5امین رانه از فریمورک اکتالیسیس …
فهرست