معرفی کتاب not everyone gets a trophy

با سلام کامران حاتمی هستم و همانطور که حتما متوجه شده اید قصد دارم کتاب های مربوط به حوزه گیمیفیکیشن…
gamfication for tourism

معرفی کتاب Gamification for Tourism

با سلام همانطور که حتما متوجه شده اید در تلاش هستم تا نقد کوتاهی بر کتاب های مرتبط با گیمیفیکیشن…

معرفی کتاب Design for Kids

همانطور که احتمالا متوجه شده اید سعی در معرفی کتاب هایی دارم که مستقیم یا غیر مستقیم به گیمیفیکیشن مربوط…
meet your happy chemicals

معرفی کتاب Meet Your Happy Chemicals

همانطور که متوجه شده اید جدیدا به خلاصه برداری از کتاب هایی می پردازم که در حوزه گیمیفکیشن مطالعه کرده…
فهرست