گیمیفای کردن کلاس

همان‌طور که قبلاً صحبت کردیم اشکالات اساسی در روش درس دادن ما در کلاس‌های درس وجود دارد. این اشکالات اساسی…
فهرست