گیمیفیکیشن جنجالی

گیمیفیکیشن جنجالی !

همانطور که می‌دانید گیمیفیکیشن به معنای ایجاد شرایط بازی در محیط های غیر بازی است. یکی از 4 حوزه اصلی…
فهرست