Design for Kids

معرفی کتاب Design for Kids

همانطور که احتمالا متوجه شده اید سعی در معرفی کتاب هایی دارم که مستقیم یا غیر مستقیم به گیمیفیکیشن مربوط…
Meet Your Happy Chemicals

معرفی کتاب Meet Your Happy Chemicals

همانطور که متوجه شده اید جدیدا به خلاصه برداری از کتاب هایی می پردازم که در حوزه گیمیفیکیشن مطالعه کرده…
فهرست