دسته بازی - بازی - گیمیفیکیشن

بازی چیست؟

امروزه بازی ها بیشتر از همیشه گسترده و متنوع شده اند. انواع بسیار زیادی گیم داریم: انفرادی، چند نفره و…
تاریخچه گیمیفیکیشن

تاریخچه گیمیفیکیشن

موقع بررسی تاریخچه گیمیفیکیشن، باید به این نکته توجه داشت که واژه گیمیفیکیشن (اگر هنوز نمی دانید گیمیفیکیشن چیست کلیک…
فهرست