کارت قدرت

کارت قدرت برای معلمین

یکی از رویکردهای تیم آقای گیمیفیکیشن توانمندسازی معلمان است. ما فکر می‌کنیم که معلم‌ها افرادی هستند که آینده‌ی جهان را…