هویت

هویت در گیمیفیکیشن پیشرفته

در مقاله قبل راجع به Endowment Effect صحبت کردیم و گفتیم که چهارمین رانه در فریمورک گیمیفیکیشن ملقب به اکتالیسیس مالکیت…
فهرست