نمونه گیمیفیکیشن در آموزش

10 نمونه گیمیفیکیشن در آموزش

امروزه بسیاری از مربیان در جست و جوی ابزارها و تکنیک‌های جدید برای آموزش به دانش‌­آموزان هستند. از طرفی باید…

گیمیفیکیشن پیشرفته؛ تعهد

در آقای گیمیفیکیشن به بررسی 2 مولفه در  The Endowment Effect پرداختیم ،سومین مولفه تعهد هست.این مولفه بیان می کند که ما…
فهرست