دسته بازی - بازی - گیمیفیکیشن

بازی چیست؟

امروزه بازی ها بیشتر از همیشه گسترده و متنوع شده اند. انواع بسیار زیادی گیم داریم: انفرادی، چند نفره و…
فهرست