دسته بازی - بازی - گیمیفیکیشن

بازی چیست؟

امروزه بازی ها بیشتر از همیشه گسترده و متنوع شده اند. انواع بسیار زیادی گیم داریم: انفرادی، چند نفره و…
گیمیفیکیشن - درگیری ذهنی

درگیری ذهنی چیست؟

لفظ درگیری ذهنی یا انگیجمنت  در کسب‌وکار به معنی ارتباط میان مشتری و محصول یا خدمت است. به طرز قابل‌انتظاری،…
فهرست