کتاب elements of choice

نقد کتاب elements of choice

در این مقاله به بررسی و نقد کتاب elements of choice می‌پردازیم. این کتاب بیشتر مروبط به اقتصاد رفتاری است.…
فهرست