گیمیفیکیشن پیشرفته؛ تعهد

در آقای گیمیفیکیشن به بررسی 2 مولفه در  The Endowment Effect پرداختیم ،سومین مولفه تعهد هست.این مولفه بیان می کند که ما…
هویت

هویت در گیمیفیکیشن پیشرفته

در مقاله قبل راجع به Endowment Effect صحبت کردیم و گفتیم که چهارمین رانه در فریمورک گیمیفیکیشن ملقب به اکتالیسیس مالکیت…
فهرست