بازی آموزشی چیست؟

این نوشته بخشی از کتاب بازی کن تا یاد بگیری است که توسط من و آقای حاتمی ترجمه شده است…
اینشورتک

اینشورتک و گیمیفیکیشن

در این مقاله قصد داریم به رابطه ی بین اینشورتک و گیمیفیکیشن بپردازیم .در ابتدا به تعاریف مربوط به اینشورتک…
فهرست