کتاب الف تا ی گیمیفیکیشن

این کتاب عیدی سال ۱۳۹۸ تیم آقای گیمیفیکیشن به مخاطبین فارسی زبان مبحث گیمیفیکیشن هست. در این کتاب برای هر حرف الفبای فارسی یک مفهوم از مفاهیم مرتبط به گیمیفیکیشن آورده شده است.
نکته 
مهمی که راجع به این کتاب باید بدانید این است که حتما این کتاب را بعد از کتاب طراحی گیمیفیکیشن بخوانید زیرا برخلاف نام این کتاب این کتاب یک‌ کتاب مقدمانی صرف نیست و پیش فرض این بوده که کاربر آشنایی متوسطی با مفهوم‌ گیمیفیکیشن داشته است

برای دریافت کتاب الف تا ی گیمیفیکیشن فرم زیر را پر کنید