انقلاب گیمیفیکیشن

نقد بررسی و دانلود کتاب انقلاب گیمیفیکیشن


Notice: Undefined variable: images in /home/mrgamif1/public_html/wp-content/plugins/yekta-gamification/yekta-gamification.php on line 223
امتیاز پست = همانطور که حتما متوجه شده اید به تازگی شروع به نوشتن نقد کتاب‌های گیمیفیکیشن کرده ام. هدف…
Evil By Design

معرفی و نقد کتاب Evil By Design یا همان طراحی شیطانی


Notice: Undefined variable: images in /home/mrgamif1/public_html/wp-content/plugins/yekta-gamification/yekta-gamification.php on line 223
امتیاز پست = همانطور که حتما متوجه شده اید به تازگی شروع به نوشتن نقد کتاب‌های گیمیفیکیشن کرده ام. هدف…
history teaching toolbox

نقد و بررسی کتاب فاخر history teaching toolbox


Notice: Undefined variable: images in /home/mrgamif1/public_html/wp-content/plugins/yekta-gamification/yekta-gamification.php on line 223
امتیاز پست = همانطور که متوجه شده اید جدیدا به بررسی کتاب هایی که خوانده ام می‌پردازم. هدف نهایی این…
The multiplayer classroom

معرفی و نقد کتاب The multiplayer classroom


Notice: Undefined variable: images in /home/mrgamif1/public_html/wp-content/plugins/yekta-gamification/yekta-gamification.php on line 223
امتیاز پست = همانطور که متوجه شده اید جدیدا شروع به بررسی و نقد کتاب های خوب در حوزه گیمیفیکیشن…
teach like a pirate

معرفی کتاب teach like a pirate


Notice: Undefined variable: images in /home/mrgamif1/public_html/wp-content/plugins/yekta-gamification/yekta-gamification.php on line 223
امتیاز پست = همانطور که متوجه شده اید جدیدا به معرفی کتاب های حوزه گیمیفیکیشن می‌پردازم. هدف کلی این است…
not everyone gets a trophy

معرفی کتاب not everyone gets a trophy


Notice: Undefined variable: images in /home/mrgamif1/public_html/wp-content/plugins/yekta-gamification/yekta-gamification.php on line 223
امتیاز پست = با سلام کامران حاتمی هستم و همانطور که حتما متوجه شده اید قصد دارم کتاب های مربوط…
Gamification for Tourism

معرفی کتاب Gamification for Tourism


Notice: Undefined variable: images in /home/mrgamif1/public_html/wp-content/plugins/yekta-gamification/yekta-gamification.php on line 223
امتیاز پست = با سلام همانطور که حتما متوجه شده اید در تلاش هستم تا نقد کوتاهی بر کتاب های…
فهرست