بازی‏ پردازی و بازاریابی

بازی‏ پردازی و بازاریابی

بازی‏ پردازی(که عبارت اشتباهی است و درست آن بازیوارسازی است) مفهومی نسبتا جدید است که از عناصر و مکانیسم های…
گیمیفیکیشن در بازاریابی دندانپزشکی

دندانپزشکی و گیمیفیکیشن

گسترش وب‌سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای تلفن همراه به این معناست که بیماران همواره در معرض موج انبوهی از ابزارهای…
فهرست