نمونه گیمیفیکیشن در آموزش

10 نمونه گیمیفیکیشن در آموزش

امروزه بسیاری از مربیان در جست و جوی ابزارها و تکنیک‌های جدید برای آموزش به دانش‌­آموزان هستند. از طرفی باید…
فهرست