سایت classtools

آشنایی با سایت classtools

همانطور که احتمالا می‌دانید از آبان 1400 دوره‌ی گیمیفیکیشن برای معلمین را آغاز کرده‌ام. در بخش اول این دوره به…
quizizz

معرفی سایت quizizz

همانطور که احتمالا بدانید حدود یک ماهی هست که دوره گیمیفیکیشن برای معلمین را آغاز کرده‌ام. در بخش اول این…
فهرست