گیمیفیکیشن جنجالی

گیمیفیکیشن جنجالی !

همانطور که می‌دانید گیمیفیکیشن به معنای ایجاد شرایط بازی در محیط های غیر بازی است. یکی از 4 حوزه اصلی…
گرگ آبی - Bluewolf

حضور در فضای مجازی با Bluewolf

اکثر کسب و کارها دارای سرمایه انسانی قابل توجهی هستند. چه می‌شد اگر شما می‎‌توانستید با انگیزه دادن به کارمندان…
فهرست