تکنیک های رانه معنای حماسی

تکنیک های رانه معنای حماسی

با سلام کامران حاتمی هستم از تیم آقای گیمیفیکیشن .امروز به بررسی تکنیک های رانه معنای حماسی موجود در رانه…

گیمیفیکیشن پیشرفته؛ تعهد

در آقای گیمیفیکیشن به بررسی 2 مولفه در  The Endowment Effect پرداختیم ،سومین مولفه تعهد هست.این مولفه بیان می کند که ما…
فهرست