بازی

بازی چیست؟

انواع بسیار زیادی بازی داریم: انفرادی، چند نفره و  MMOG که بازی‌های چند نفره غول آسای آنلاین هستند. همچنین گیم‌هایی…