بازی

بازی چیست؟

انواع بسیار زیادی بازی داریم: انفرادی، چند نفره و  MMOG که بازی‌های چند نفره غول آسای آنلاین هستند. همچنین گیم‌هایی…
ENGAGEMENT

درگیری ذهنی(engagement) چیست؟

لفظ درگیری ذهنی یا انگیجمنت  در کسب‌وکار به معنی ارتباط میان مشتری و محصول یا خدمت است. به طرز قابل‌انتظاری،…
فهرست