دوره پیشرفته گیمیفیکیشن یک دوره خاص محسوب می­شود که دانستن موارد زیر راجع به آن مهم است:

  1. این دوره غیرحضوری است.
  2. محتوای این دوره، کتاب Actionable Gamification  و فریم­ورک اکتالیسیس می­باشد.
  3. محتوای دوره متنی است و به ترتیب هفته‌ها باید خوانده شود.

هفته اول

تقابل دنیای واقعی و بازی

درک صحیح از گیمیفیکیشن 

انواع گیمیفیکیشن

مروری اجمالی بر اکتالیسیس

چپ ذهنی و راست ذهنی در اکتالیسیس

گیمیفیکیشن کلاه سیاه و کلاه سفید

چهار مرحله یک بازی

 

دوره پیشرفته گیمیفیکیشن: هفته دوم

رانه اول

مثال‌های رانه اول معنای حماسی

تکنیک های بازی سازی در رانه اول

 

هفته سوم

رانه دوم

مثال های رانه دوم

تکنیک های بازی سازی در رانه دوم

دوره پیشرفته گیمیفیکیشن: هفته چهارم

رانه سوم

تکنیک های بازی سازی در رانه سوم

مثال های رانه سوم

بازی خلاقانه برای رانه سوم

هفته پنجم

رانه چهارم

مثال های رانه چهارم

تکنیک‌های بازی‌سازی در رانه چهارم

دوره پیشرفته گیمیفیکیشن: هفته ششم

رانه پنجم

تکنیک های بازی‌سازی در رانه پنجم

مثال‌های رانه پنجم

هفته هفتم

رانه ششم

تکنیک‌های بازی سازی رانه ششم

مثال‌های رانه ششم

دوره پیشرفته گیمیفیکیشن: هفته هشتم

رانه هفتم

مثال‌های رانه هفتم

تکنیک‌های بازی سازی رانه هفتم

هفته نهم

رانه هشتم

مثال‌های رانه هشتم

تکنیک‌های بازی سازی در رانه هشتم

دوره پیشرفته گیمیفیکیشن: هفته دهم

بررسی نمونه‌های موفق اجرای گیمیفیکیشن

در آموزش

اجوتینمنت

در کسب و کار

در بازاریابی

در زندگی شخصی

هکساد؛ فریمورک پیشرفته انواع بازیکن

 

 

فهرست