آقای گیمیفیکیشن | مرجع آموزش گیمیفیکیشن

ثبت نام

ثبت نام اکانت جدید

سطح اشتراک خود را انتخاب کنید

در دوره پیشرفته موارد زیر در 10 هفته تدریس می شود.در این دوره مدل کامل اکتالیسیس برای اولین بار در ایران تدریس می شود.

 

هفته اول

تقابل دنیای واقعی و بازی

درک صحیح از گیمیفیکیشن 

انواع گیمیفیکیشن

کتاب Game of Work

مروری اجمالی بر اکتالیسیس

چپ ذهنی و راست ذهنی در اکتالیسیس

گیمیفیکیشن کلاه سیاه و کلاه سفید

چهار مرحله یک بازی

هفته دوم

رانه اول

مثال های رانه اول معنای حماسی

تکنیک های بازی سازی در رانه اول

هفته سوم

رانه دوم

مثال های رانه دوم

تکنیک های بازی سازی در رانه دوم

هفته چهارم

رانه سوم

تکنیک های بازی سازی در رانه سوم

    مثال های رانه سوم

هفته پنجم

 

رانه چهارم

مثال های رانه چهارم

تکنیک های بازی سازی در رانه چهارم

هفته ششم

 

رانه پنجم

تکنیک های بازی سازی در رانه پنجم

مثال های رانه پنجم

هفته هفتم

 

رانه ششم

تکنیک های بازی سازی رانه ششم

مثال های رانه ششم

هفته هشتم

رانه هفتم

مثال های رانه هفتم

تکنیک های بازی سازی رانه هفتم

هفته نهم

رانه هشتم

مثال های رانه هشتم

تکنیک های بازی سازی در رانه هشتم

هفته دهم

بررسی نمونه های موفق اجرای گیمیفیکیشن

در آموزش

اجوتینمنت

در کسب و کار

در بازاریابی

در زندگی شخصی

1

عنوان منو
دوره پیشرفته گیمیفیکیشن شروع شد!کد fifty برای جمعه سیاه!
+ +
در حال بارگذاری